Besiktning.org Är en nationell förening för besiktningsföretag 
som arbetar med besiktningar av brandskyddstekniska 
installationer. Samtliga medlemmar är av SBSC certifierad 
besiktningsfirma brandskyddsanordningar.

Besiktning.org´s syfte är:

Vid 2021 års stämma valdes följande personer:

 

 

 

Denna sida uppdaterades senast 2021-04-07.